NAŠE SLUŽBY

Daňová evidence

V rámci vedení daňové evidence získáte:

Daňovou evidenci příjmů a výdajů

– přehled všech peněžních a nepeněžních příjmů a výdajů pro plátce i neplátce DPH

– příjmy v hotovosti a bankovním převodem, členěné na příjmy peněžní, nepeněžní a dosažené směnou

– výdaje v hotovosti a bankovním převodem, členěné na výdaje peněžní a nepeněžní, daňové a nedaňové

– odpisy dlouhodobého majetku

– vyúčtování pracovních cest (stravné a jízdné)

– výdaje na auto

– náhrady a rezervy

Daňovou evidenci majetku a závazků

– přehled závazků a pohledávek

– karty dlouhodobého majetku, zásob, rezerv

– karty úvěrů a půjček

Ostatní evidenci

– mzdová evidence

– kniha jízd

– pokladní kniha

– evidence stálých plateb

Další související činnosti

– vedení záznamní povinnosti u plátců DPH

– zpracování přiznání DPH dle období (měsíc, čtvrtletí)

– sestavení a elektronické odeslání daňového přiznání k režimu přenesení daňové povinnosti

– zpracování a zhotovení přiznání daně z příjmu fyzických osob vč. příloh

– zpracování pravidelných účetních přehledů

– zpracování podkladů pro bankovní ústavy

– inventarizace a inventura

– roční účetní závěrka

– archivace

– rekonstrukce daňové evidence