Naše služby

Jsme tu, abychom vám pomohli

Účetnictví

Pro veřejné obchodní, akciové  a společnosti s  ručením omezeným.

Rekonstrukce

účetnictví  je velmi náročný proces, který má zprůhlednit účetnictví i v zdánlivě neřešitelné situaci.

Daňová evidence

Pro fyzické osoby  a nepodnikající společenství.

Úřední zastupování

Na základě plné moci Vás budeme zastupovat na finančním úřadu a orgánech státní správy.

Mzdová agenda

Nejen vypracování  pracovních smluv, dohod, formulářů pro  pojišťovny a dalších dokumentů.

Úpadek společnosti

Likvidace společnosti po účetní a daňové stránce. Účetní a daňová řešení úpadku dlužníka.

Daňová optimalizace

Využití zákonných možností, kde společným jmenovatelem a cílem je snížení daňové zátěže společnosti.

Audit

Konzultace s auditorem v ceně daňového poradenství. 

 

NÁŠ PŘÍSTUP

Bezpečnost informací na prvním místě

Datová a informační bezpečnost je pro nás prioritou. Jsme si vědomi, že denně pracujeme s vysoce citlivými údaji a informacemi našich klientů. 

Inovace v účetnictví