NAŠE SLUŽBY

Rekonstrukce účetnictví

Domníváte se, že není Vaše účetnictví řádně vedeno? Narazil již správce daně při kontrole Vaší účetní jednotky na významné nesprávnosti? Došlo ke ztrátě elektronických dat a záloha není k dispozici? 

Nejen z výše uvedených důvodů lze k rekonstrukci účetnictví přistoupit. V určitých případech je nutno se do minulých let vrátit i z důvodů, že:

– Inventarizace rozvahových účtů k rozvahovému dni není k dispozici, zůstatky účtů nejsou doloženy,

– Účetnictví vykazuje rozpory a je významně neúplné,

– Nejsou respektovány obecně závazné účetní principy,

– Účetní jednotka nevede správně účetnictví v důsledku podnikové přeměny apod.