NAŠE SLUŽBY

Podvojné účetnictví

Zpracování a vedení účetnictví zahrnuje:

– kompletní zpracování a vedení účetnictví

– vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby

– pravidelné reporty o stavu účetnictví

– vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

– vedení evidence skladu a skladové hospodářství

– příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů

– vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

– zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování

– zpracování DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení

– zpracování daňového přiznání k dani z příjmu

– zpracování Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát, Cash flow, přílohy k účetní uzávěrce, zprávy o vztazích, a další povinné výkazy

– sestavení účetní uzávěrky

– zasílání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)

– zastupování na FÚ při kontrolách a místních šetřeních

– zpracování statistických výkazů Českého statistického úřadu a České národní banky

– účetní poradenství a konzultace, zajištění účetního auditu,

– daňové poradenství a konzultace, zajištění daňového auditu, odkladu placení daně,

– zpětná rekonstrukce účetnictví

Při vedení účetnictví pro Vás zpracujeme: