Daňová optimalizace

Optimalizace daní je poměrně široký pojem, který v sobě skrývá množství postupů a procesů, často z mnoha odlišných oborů. Společným jmenovatelem a cílem je snížení daňové zátěže společnosti. S ohledem na typ společnosti, obor činnosti a další důležité faktory je možné efektivně snížit daňovou zátěž společnosti.