Ekonomické expertízy

Vaší společnosti vyhodnotíme výkazy hospodaření a pomůžeme Vám navrhnout změny k vyšší efektivitě Vašeho podnikání.

Expertízy zahrnují finanční reporting ohledně základních finančních ukazatelů, což zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow.

Expertízy přehledně zpracováváme v programu MS Excel. Vyčíslíme Vám saldo dodavatelů a odběratelů, na Vaše přání vyhodnotíme Vaše nejbonitnější zákazníky.